Gullknapp Modellflyklubb (GMFK) er en aktiv klubb på ca. 100 medlemmer med tilholdssted på Gullknapp flyplass i Froland. Vi har medlemmer i alle aldersgrupper og med et ferdighetsnivå som spenner seg fra nybegynnere til konkurranseflygere. Foruten flyaktivitetene har vi god møtevirksomhet og en rekke arrangement der det sosiale står i fokus. På vinterhalvåret har vi også innendørsaktivitet der vi flyr med små modeller med små elektromotorer inne i Birkenlundhallen. Klubben er organisert i Norges Luftsportsforbund som igjen er underlagt Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komite. 
I denne seksjonen finner du viktig informasjon om Gullknapp Modellflyklubb. Vi ber deg som bruker av flyplassen spesielt sette deg inn i gjeldene Sikkerhetsreglement, men også følge med på aktivitetslisten for året. Det er mye spennende som skjer! 
 

Klippeliste 2018

,

Flyplassregler – Arendal Lufthavn Gullknapp

,

 Gullknapp Modellflyklubbs regler for bruk av Arendal Lufthavn Gullknapp

 

 

Generell informasjon:

Reglene er utarbeidet i henhold til avtale gjort med Arendal Lufthavn Gullknapp.

Samt på grunnlag av regler og lover utarbeidet av Norges Luftsportsforbund.

Modellflyhåndboka er Gullknapp Modellflyklubb sitt sikkerhetssystem.

Alle som ønsker å benytte seg av klubbens lokasjoner plikter og rette seg etter gjeldende regler.

Modellflyging på Gullknapp er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb.

Medlemskort skal kunne fremvises på forespørsel.

Gjesteflyving er kun tillatt når lufthavnen leies og stenges for annen trafikk.

Gjestepiloten må kunne dokumentere gyldig medlemskap i en NLF tilsluttet Modellflyklubb og være i følge med medlem av Gullknapp Modellflyklubb.

Organisert skoleflyging er kun tillatt i sammen med klubbens instruktører, og iht. klubbens opplæringsprogram.

Alle piloter, medlemmer og deres gjester som befinner seg innenfor sikkerhetsgjerdet skal ha på seg synlighetsklær/refleks-vest.

Det er i åpningstiden ikke tillatt å være utenfor «WigWam-lysene»/sikkerhetslinjen uten tillatelse fra tårnet på lufthavnen.

Alle som finner fremmedlegemer på asfalten skal dokumentere og ta bilde av dette for så å fjerne fremmedlegemet og rapportere det til styret i GMFK.

Modellflyhåndboka finner du her:

 1. Tillatte flytider:
 • I åpningstiden:
 • Arendal lufthavn Gullknapp er åpen og tårnet er betjent mandag til og med fredag fra klokken 0800 til klokken 1500.
 • Når lufthavnen er åpen skal man være minimum 2 personer for å fly modellfly på Gullknapp (pilot + spotter/radiovakt).
 • Spotteren skal ha kontakt med tårnet og tillatelse for å fly skal innhentes fra tårnet for hver tur man tar hvis det blir pause mellom flygingene.
 • Uten for åpningstiden:
 • Alle ukedager: klokken 15.00 til klokken 22.00.
 • Lørdag: klokken 08.00 til klokken 22.00.
 • Søndager og bevegelige helligdager: klokken 08.00 til klokken 22.00.
 1. Tillatt flyområde:
 • Vanlig flyområde er nord-vest for midtlinja og langsmed stripa.
 • Flyging over depot, parkeringsplass, taksevei, anleggsmaskiner, personer etc. er strengt forbudt.
 1. Start av motor i depot:
 • Modellfly/helikopter/multikopter skal parkeres i depotområde mellom hver flyging.
 • Det er ikke tillatt å parkere/oppbevare modellfly langs flystripe eller taksevei for store fly.
 • Motor skal ikke startes i depot, men i startområdet mellom depot og taksevei.
 • Rusing og justering skal foregå i/utenfor startområdet..
 • Det er ikke tillatt å takse inn i start/depotområdet.
 • Barn, hunder og lek i depot eller startområde er forbudt.
 1. Flyging:
 • Pilot og «spotter» skal alltid stå i pilotområdet ved siden av flystripe/taksevei når man flyr.
 • Ved avgang og landing skal det gis klar melding. (Rope: ”Avgang” eller ”landing”) ž
 • Det skal maksimalt være tre modellfly i luften samtidig.
 • Det er ikke tillatt å ta helikopter/multikopter opp når det fra før er modellfly i luften uten at klar avtale om dette er gjort.
 • Maks flytid er 8 minutter (i luften).
 • Det oppfordres til å vise hensyn!
 • Pilot må alltid påse at det er fritt for turgåere og lignende både på og langsmed stripa før avgang.
 1. Hjelp:
 • Medlemmer plikter å hjelpe hverandre, og spesielt se til at nye/usikre modellflygere får hjelp.
 • Er man usikker på egen ferdighet, skal man tilkalle hjelp av erfaren flyger.
 • Klubben har eget opplæringsprogram, instruktør I1, I1-turbin, I2, samt skolesjef.
 1. Vikeplikt:
 • Bemannede luftfartøy har alltid fortrinnsrett både ved avgang og landing, i luften og på bakken.
 • Når et slikt fartøy viser seg i landings eller startprosedyre, skal modellfly straks landes.
 • Man skal deretter ikke være til hinder langs flystripe og taksevei for store fly.
 1. Generelt hensyn:
 • Alle forbrenningsmotorer skal være effektivt støydempet!
 • Man skal alltid vise hensyn til øvrig ferdsel på flystripe, enten denne er lovlig eller ikke.
 • Det kreves hensynsfull adferd ovenfor naboer, også ved kjøring til/fra plassen.
 • Plassen skal forlates i den stand den var ved ankomst (eller bedre).
 • Ta med egen søppel hjem!
 1. Adkomst til plassen:
 • Parker utenfor gjerdet ved rød hangar.
 • Lufthavnen er innegjerdet og skal være låst til en hver tid.
 • Det er ikke tillatt å slippe inn fremmede eller uvedkommende på lufthavnen.
 • Medlemmer av GMFK har adkomst til lufthavnen ved å låse opp kodelåsen og åpne sikkerhetsgjerdet ved den grå brakkeriggen/ankomsthallen.
 • Kode til låsen på sikkerhetsgjerdet fås ved henvendelse til en i styret..
 • Det er ikke tillatt å kjøre ut på taksevei eller flystripe, og man må bære modell og utstyr inn på asfaltplassen.
 • Det er lytteplikt på VHF-radio på frekvens 129.90 (MERK, ny frekvens fra 24. mai 2017). Radio skal ligge inne i den røde boden under «bord plata»
 • Husk alltid å låse bommen etter bruk!
 • Er du i tvil om du er sistemann som forlater plassen, så skal du låse!
 • Koden til boden får du ved å ta kontakt med en i styret.
 1. Loggføring av bruk:
 • Alle som er innenfor sikkerhetsgjerdet, bruker flyplassen, eller er gjest skal føre navn, modell, klokkeslett, og dato i loggboken.
 • Loggboka ligger i plastboksen sammen med lytteradio i røde boden rett innenfor sikkerhetsgjerdet.
 • Før flyging kan starte må det gjøres notat om det i loggboka, og det samme gjøres når flyging avsluttes.
 • Dette for å synliggjøre medlemmenes bruk av flyplassen ovenfor Arendal Lufthavn Gulknapp.

Styret GMFK

 

Flyplassregler – Løddesøl

,

Gullknapp Modellflyklubbs regler for bruk av Løddesøl

 

John og Yngve tok en tur til Løddesøl i dag. Vi tråkket opp stripe for å se hvordan det kan bli.

Publisert av Gullknapp Modellflyklubb 25. februar 2018

Flyplassen er åpen for flyging. Reglene er ikke ferdig utarbeidet. Følg med for mer informasjon.

Generell informasjon:

Reglene er utarbeidet iht. avtale gjort med grunneier, naboer, regler og lover utarbeidet av Norges Luftsportsforbund.

Modellflyhåndboka er Gullknapp Modellflyklubb sitt sikkerhetssystem.

Alle som ønsker å benytte seg av klubbens lokasjoner plikter og rette seg etter gjeldende regler.

Løddesøl modellflyplass er et idrettsanlegg hvor det kun er tillatt å røyke på anvist sted. Bruk av åpen ild er forbudt. Grilling er kun tillatt på klubbens gassgrill på anvist sted. Utelandinger er ikke tillat.

Modellflyging på Løddesøl er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb. Under arrangement gjelder egne regler.

Medlemskort skal kunne fremvises på forespørsel.

Organisert skoleflyging skal kun skje i sammen med klubbens instruktører, og iht. klubbens opplæringsprogram.

Modellflyhåndboka finner du her:

 1. Tillatte flytider:
 • Alle dager fra klokken 09.00 til klokken 21.00.
 • Det er ikke lov å benytte forbrenningsmotorer, eller andre modeller som lager mye støy på Løddesøl.
 • Støygrense vil bli satt etter at uttesting og målinger er utført.
 • Under arrangement gjelder egne åpningstider.
 1. Tillatt flyområde:
 • All flyging skal i hovedsak skje over jordene og skogen.
 • I forbindelse med avgang, landing og flyging over fylkesvei, og husene til naboene må det vises stor aktsomhet og holdes god høyde og avstand.
 • Flyging over depot, parkeringsplass, klubbhuset, og personer er strengt forbudt.
 • Utelandinger er ikke tillatt.
 1. Regler i depot:
 • Modellfly/helikopter/multikopter skal parkeres i depotområde mellom hver flyging.
 • Motor skal ikke startes i depot.
 • Det er ikke tillatt å takse inn i depotområdet.
 • Hunder og lek i depot, startområde, og på flystripa er forbudt.
 1. Flyging:
 • Man skal alltid stå i pilotområde ved siden av flystripa når man flyr.
 • Pilot må alltid påse at det er fritt for personer og lignende både på og langsmed stripa før avgang.
 • Ved avgang og landing skal det gis klar melding. (Rope: ”Avgang” eller ”landing”)
 • Det er ikke tillatt å ta opp ny modell i luften uten at klar avtale om dette er gjort.
 • Under arrangement gjelder egne sikkerhetsregler.
 • Det oppfordres til å vise hensyn!
 1. Hjelp:
 • Medlemmer plikter å hjelpe hverandre, og spesielt se til at nye/usikre modellflygere får hjelp.
 • Er man usikker på egen ferdighet, skal man tilkalle hjelp av erfaren flyger.
 • Klubben har eget opplæringsprogram, instruktør I1, I1-turbin, I2, samt skolesjef.
 1. Generelt hensyn:
 • Alle modeller skal være effektivt støydempet.
 • Det kreves hensynsfull adferd ovenfor naboer, også ved kjøring til/fra plassen.
 • Hvis utelanding/havari/ulykke forekommer skal både leder og sikkerhetssjef alltid varsles.
 • Plassen skal forlates i den stand den var ved ankomst (eller bedre).
 • Ta med egen søppel hjem!
 1. Adkomst til plassen:
 • Parker på anvist plass.
 • Det er ikke tillatt å kjøre ut på flystripe og grøntområde rundt.
 • Husk alltid å låse brakka og containeren etter bruk!
 • Er du i tvil om du er sistemann som forlater plassen, så skal du alltid låse!
 • Koden til brakka og containeren får du ved å ta kontakt med fly plassjefen eller en i styret.
 1. Loggføring av bruk:
 • Alle som kommer på besøk og/eller bruker flyplassen skal føre navn, modell, klokkeslett, og dato i loggboken.
 • Det ligger en loggbok i brakka.
 • Før flyging kan starte må det gjøres notat om det i loggboka, og det samme gjøres når flyging avsluttes.
 • Dette for å synliggjøre medlemmenes bruk av flyplassen.

Styret GMFK

 

Flytider i Birkenlundhallen 2017

,

Flytider Indoor i Birkenlundhallen

Birkenlundhallen
Vi har Birkenlundhallen hver søndag fra 17:00 til 22:00.

Noen dager må vi vente til 18:00 pga. andre arrangement.

Velkommen til GMFK!


 

 

 

Velkommen til GMFK

Trykk her for å laste ned dokumentet som Adobe Pdf!


Vedlagt følger generell informasjon om hva som skjer inneværende år. Vi har også lagt ved reviderte sikkerhetsregler som vi ber alle lese og respektere. Nytt av året er en egenerklæring som vi ber deg lese og følge slik at formålet ivaretas! Dette er viktig for å sikre fortsatt godt forhold mellom klubb, naboer og grunneier.

Klubbmøter:
Vi oppfordrer alle til å møte på våre klubbmøter! Våre klubbmøter holdes i Grendehuset på Blakstadheia. Møtene holdes den første torsdagen i måneden og starter kl. 18.00. Det serveres gratis kaffe og kaker. På disse møtene tar vi opp saker og avgjørelser som gjelder alle medlemmene. Det gis info fra styret og det er satt av god tid for spennende tema og diskusjoner. Vedlagt ligger terminlista og vi ber dere allerede nå å plotte disse inn i kalenderen!

 

Hjemmesiden:
Våre internettsider www.gmfk.net blir relansert forrige vinter! All nødvendig informasjon om klubben, våre aktiviteter og terminliste vil være lett tilgjengelig her. Det er også opprettet et diskusjonsforum for klubbens medlemmer som man enkelt kan komme til fra den samme hjemmesiden.

 

SMS-varsling:
Forrige år tok klubben i bruk SMS-varsling i forkant av møter, arrangement eller ved annen viktig klubbinformasjon. Mobilnummeret henter vi fra medlemsregistret så vi oppfordrer at alle sjekker sine registrerte opplysninger her: www.nlf.no/MeLWin

Det er kun styret og SMS-ansvarlig som har tilgang til denne informasjonen. Du kan reservere deg mot SMS ved å kontakte styremedlem Jan Aarrestad (jan@aarrestad.no)

 

Sosialt samvær:
Vi satser på flere kombinerte fly- og grillkvelder på flyplassen. Disse blir annonsert på våre web-sider og pr. SMS-melding!

 

Innendørs-flyving:
Det flys innendørs i Birkenlundhallen hver søndag fra kl. 18.00 til 21.30!

Klubbens organisasjon 2012

Gullknapp Modellflyklubbs styre for 2012 består av:

Styreleder: Svenn Østrem
Sekretær: Johannes Gjessing

Kasserer: Jan Aarrestad
Styremedlem: Knit Jørgen Myre 
Styremedlem: Yngve Sekkenes
Varamedlem: Øystein Tangås
Varamedlem: Tom Erik Smedal

Valgkomite for neste periode: Fredrik Wessel og Stin Kjærsmeier

 

Klubbens undergrupper ledes av følgende:

Motorfly: Johannes Gjessing
Seilfly: Yngve Sekkenes
Helikopter: Øystein Tangås
Indoor:Karl Erling Lundstrøm

Sikkerhets-sjef: Stin Kjersmeier og Fredrik Wessel
Politiattester: Terje Post

FLYPLASSREGLER

Regler for bruk av flyplassen – revidert oktober 2015

Trykk her for å laste ned reglementet som Adobe Pdf!

Generell informasjon: Modellflyging på Gullknapp er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb. Medlemskort skal kunne fremvises. Gjesteflyving krever at man er i følge med medlem av GMFK.

1. Tillatte flytider:


žTorsdag fra15.00 til kl 21.00

Lørdag:0900 til 2100

žSøndager og andre helligdager: kl 11.00 til kl 21.00
žDet er ikke tillat å fly disse helligdagene: Julaften, 1.juledag, 2.juledag, 1. Nyttårsdag, Langfredag, 17. mai

2. Tillatt flyområde:
žVanlig flyområde er vest for – og langsmed stripa.
žFlyging over depot, parkeringsplass, taxestripe, og anleggsområde er forbudt. Det betyr at det ikke lengre er lov å fly nord for hangarer og områder som nå planeres ut.
ž

3. Frekvensklyper:
žDe som fortsatt benytter 35mHz-båndet må selv kontrollere om andre piloter også flyr på samme kanal. Tavlen for frekvensklyper er nå ikke lengre i bruk.

 

4. Start av motor og depot:

žModellfly/helikopter skal parkeres i depotområde mellom hver flyging. Det er ikke tillatt å parkere/oppbevare modellfly langs flystripe eller taxestripe for store fly.
žMotor kan startes i depot dersom stor aktsomhet utvises, og dersom det er lite folktilstede. Rusing og justering skal ikke foregå her, men i eget avsatt område utenfor
depot. Hvis det er mange tilstede skal også oppstart foregå utenfor depot.
žDet er ikke tillatt å taxe mot biler, bygg eller mennesker.žBarn, hunder og lek i depot eller startområde er forbudt.

5. Flyging:
žMan skal alltid stå på plass avsatt til dette, og alle piloter står samlet. 
žVed avgang og landing skal det gis klar melding. (Rope: ”Avgang” eller ”landing”)žDet skal maksimalt være tre modellfly i luften samtidig. Det er ikke tillatt å ta
helikopter opp når det fra før er modellfly i luften uten at klar avtale om dette er gjort.
žMaks flytid er 8 minutter (i luften). Det oppfordres til å vise hensyn!
žPilot må alltid påse at det er fritt for turgåere og lignende både på og langsmed stripa
før avgang.

6. Hjelp:
žMedlemmer plikter å hjelpe hverandre, og spesielt se til at nye / usikre modellflygere får hjelp. Er man usikker på egen ferdighet, skal man tilkalle hjelp av erfaren flyger.

7. Vikeplikt:
žBemannede luftfartøy har alltid fortrinnsrett både ved avgang og landing, i luften og på bakken. Når et slikt fartøy viser seg i landings eller startprosedyre, eller via radiokommunikasjon, skal modellfly straks landes.

8. Generelt hensyn:
žAlle forbrenningsmotorer skal være effektivt støydempet!žMan skal alltid vise hensyn til øvrig ferdsel på flystripa, enten denne er lovlig eller ikke.
žDet kreves hensynsfull adferd ovenfor naboer, også ved kjøring til/fra plassen.
žPlassen skal forlates i den stand den var ved ankomst (eller bedre).
ž
Ta med egen søppel hjem!
ž
«Bruks- og Miljøerklæringen” skal respekteres!

9. Radiokommunikasjon:

Enveis-radio vil befinne seg i brakka, og SKAL brukes av alle som flyr modellfly. Den er ferdig innstilt på Gullknapp Traffic 123.5. Fullsize fly og helikopter skal varsle inn og utflyvning på denne frekvensen, og skal tjene som et supplement for gjeldene regler for overflyvning på tvers av stipa før landing. Som før skal alle modeller landes ved overflyving av fullsize, og ved melding om landing via radio.

 

Styret GMFK

 

Egenerklæring for GMFK’s medlemmer

 

Egenerklæring for GMFK’s medlemmer

Formålet med erklæringen er å sikre klubbens medlemmer og andre som berøres av klubbens aktivitet at sikkerhet og miljø ivaretas.

Det er viktig at du som nytt eller gammelt medlem av Gullknapp Modellflyklubb er med på å bevare det gode miljøet, både som klubbmedlem og som ambassadør for den sporten vi driver! Derfor ber vi deg om lese og følge denne erklæringen slik at formålet ivaretas!

Gullknapp Modellflyklubb har gjennom mange år opparbeidet et godt miljø i og omkring klubben. Dette miljøarbeidet retter seg like mye mot klubbens medlemmer som mot våre omgivelser. Det ene er avhengig av det andre. Mister vi den tilliten vi har i vårt nærmiljø omkring flyplassen kan vi miste retten til å drive aktivitet der, og dermed blir hele vår eksistens i faresonen.

De enkle kravene vi stiller gjelder oss selv og vår egen oppførsel i forbindelse med kjøring til/fra flyplassen og bruken av den. Det handler i all enkelhet om bevaringen av vårt miljø og ikke minst noe så selvfølgelig som normal folkeskikk!

Ved å undertegne dette dokumentet bekrefter du at du har lest og forstått det til enhver tids gjeldene Flyplassregler (finnes på www.gmfk.net) samt at du tar følgende hensyn:

1) Vi kjører til og fra Gullknapp flyplass som det er vårt eget bomiljø.

2) Vi kjører i gangfart gjennom snuplassen, maks. 20km/t.

3) Vi rydder alltid opp etter oss, og tar med søppel hjem!

Bruks og miljøerklæringa skal revideres minimum hvert 3. år, eller ved eget vedtak i klubbens årsmøte.

Dette er et dokument for å sikre et gjensidig tillitsforhold mellom klubben, deg som medlem, grunneier og våre naboer. Avtalen er først og fremt rettet mot bruk av Gullknapp flyplass, men gjelder også alle andre steder der det drives aktivitet av klubben så langt reglene kan passe.

Denne avtalen finnes i to 2 originaler, signert av begge parter. 1 part oppbevares av GMFK styreleder.

Sted/dato …………….. ……………./……………../20……..

Medlem: ……………………………………. GMFK styreleder: …………………………

Medlemskap i GMFK og tilgang til forum

Ønsker du medlemskap i klubben vår så gjøres dette på hjemmesidene til NORGES LUFTSPORTSFORBUND
Velg «Modellflyseksjonen» og «Gullknapp Modellflyklubb».

 

For å kunne legge ut videoer, skrive hurtigbeskjed eller bruke forumet må du ha en brukerkonto hos www.gmfk.net
Dette får du ved å kontakte knutJ på mail: knutjm @ gmail.com
Mailen må inneholde fullt navn og foretrukket epost, samt at du må være medlem av Gullknapp Modellflyklubb inneværende år.
Straks du har en bruker på forumet ligger det artikler der som hjelper deg med bruken av forumet.

Velkommen til GKFM!