Feil på forumet – rettet

Hei folkens.

Etter nærmere analyse av problemet, så ser det ut til at en oppdatering fra WordPress har «ødelagt» innstillingene for forumets tema (utseende). Jeg har derfor måttet prøve å gjenskape dette etter beste evne. Det er ikke perfekt enda, men det er i alle fall mulig å logge inn på forumet igjen.

Problemet med at jeg ble «utlogget» var relatert til at noen sider pekte på ukryptert HTTP lenke istedet for til kryptert HTTPS lenke.

Dette er nå korrigert og alt ser ut til å fungere som det skal. Arkiverer denne nyheten nå.

/Gunder 

Nå er websiden og forumet enda sikrere

Selv om vi ikke har mye hemmelig på sidene våre og i forumen, så har jeg valgt å slå på kryptering av sidene. Dette fordi vi nå får dette gratis hos Domeneshop. Enkelt forklart betyr dette at innloggingen til forumet nå er sikret mot spionering fra uærlige «Øst-Europeere» og at det ikke lenger er mulig for utenforstående å lese brukernavn og passord i klartekst om de har tilgang til samme nettverk som dere (vel, de som virkelig vil kan sikkert klare det også).

Det dette IKKE sikrer oss mot, er gjetting idiotisk enkle passord av typen «passord», «1234» eller deres egne navn. Der er det dere selv som er svakheten 😉

Skulle dere mot formodning ikke klare å logge på, ta kontakt med meg og jeg skal se hva som eventuelt er feil.

/Gunder

Flyplassregler – Lindtveit

Gullknapp Modellflyklubbs regler for bruk av Lindtveit

 

Generell informasjon:

Reglene er utarbeidet iht. avtale gjort med grunneier, naboer, regler og lover utarbeidet av Norges Luftsportsforbund. Modellflyhåndboka er Gullknapp Modellflyklubb sitt sikkerhetssystem. Alle som ønsker å benytte seg av klubbens lokasjoner plikter og rette seg etter disse reglene. Modellflyging på Lindtveit er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb. Medlemskort skal kunne fremvises på forespørsel. For gjesteflyving kreves NLF medlemskap og at man er i følge med medlem av Gullknapp Modellflyklubb. For skoleflyging skal det kun skje i sammen med klubbens instruktører, og iht. klubbens opplæringsprogram.

Modellflyhåndboka finner du her:

 1. Tillatte flytider:
 • Alle dager fra klokken 08.00 til klokken 22.00.
 • Det er ikke lov å benytte glowmotorer, bensinmotorer, eller andre modeller som lager mye støy på Lindtveit.
 1. Tillatt flyområde:
 • Vanlig flyområde er over jordene og Nidelva.
 • Flyging over husene til naboer, depot, parkeringsplass, brakka, og personer etc. er strengt forbudt.
 1. Regler i depot:
 • Modellfly/helikopter/multikopter skal parkeres i depotområde mellom hver flyging.
 • Motor skal ikke startes i depot.
 • Det er ikke tillatt å takse ut av eller inn i depotområdet.
 • Barn, hunder og lek i depot eller startområde er forbudt.
 1. Flyging:
 • Man skal alltid stå ved siden av flystripa når man flyr.
 • Pilot må alltid påse at det er fritt for personer og lignende både på og langsmed stripa før avgang.
 • Ved avgang og landing skal det gis klar melding. (Rope: ”Avgang” eller ”landing”)
 • Det er ikke tillatt å ta helikopter/multikopter opp når det fra før er modellfly i luften uten at klar avtale om dette er gjort.
 • Det oppfordres til å vise hensyn!
 1. Hjelp:
 • Medlemmer plikter å hjelpe hverandre, og spesielt se til at nye/usikre modellflygere får hjelp.
 • Er man usikker på egen ferdighet, skal man tilkalle hjelp av erfaren flyger.
 • Klubben har eget opplæringsprogram, instruktør I1, I1-turbin, I2, samt skolesjef.
 1. Generelt hensyn:
 • Alle modeller skal være effektivt støydempet.
 • Det kreves hensynsfull adferd ovenfor naboer, også ved kjøring til/fra plassen.
 • Veien støver mye så kjør pent.
 • Plassen skal forlates i den stand den var ved ankomst (eller bedre).
 • Ta med egen søppel hjem!
 • «Bruks- og Miljøerklæringen» skal respekteres!
 1. Adkomst til plassen:
 • Parker langs veien, og ved brakka så du ikke er til hinder for naboer.
 • Det er ikke tillatt å kjøre ut på flystripe.
 • Husk alltid å låse brakka etter bruk!
 • Er du i tvil om du er sistemann som forlater plassen, så skal du låse!
 • Koden til brakka får du ved å ta kontakt med en i styret.
 1. Loggføring av bruk:
 • Alle som bruker flyplassen skal føre navn, modell, klokkeslett, og dato i loggboken.
 • Det ligger en loggbok i brakka.
 • Før flyging kan starte må det gjøres notat om det i loggboka, og det samme gjøres når flyging avsluttes.
 • Dette for å synliggjøre medlemmenes bruk av flyplassen.

Styret GMFK

 

 

 

 

Flyplassregler – Arendal Lufthavn Gullknapp

 Gullknapp Modellflyklubbs regler for bruk av Arendal Lufthavn Gullknapp

 

 

Generell informasjon:

Reglene er utarbeidet i henhold til avtale gjort med Arendal Lufthavn Gullknapp. Samt på grunnlag av regler og lover utarbeidet av Norges Luftsportsforbund. Modellflyhåndboka er Gullknapp Modellflyklubb sitt sikkerhetssystem. Alle som ønsker å benytte seg av klubbens lokasjoner plikter og rette seg etter disse reglene. Modellflyging på Gullknapp er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb. Medlemskort skal kunne fremvises på forespørsel. Gjesteflyving er kun tillatt når lufthavnen leies og stenges for annen trafikk. Gjestepiloten må kunne dokumentere gyldig medlemskap i en NLF tilsluttet Modellflyklubb og være i følge med medlem av Gullknapp Modellflyklubb. Skoleflyging er kun tillatt i sammen med klubbens instruktører, og iht. klubbens opplæringsprogram. Alle piloter, medlemmer og deres gjester som befinner seg innenfor sikkerhetsgjerdet skal ha på seg synlighetsklær/refleks-vest. Det er i åpningstiden ikke tillatt å være utenfor «WigWam-lysene»/sikkerhetslinjen uten tillatelse fra tårnet på lufthavnen. Alle som finner fremmedlegemer på asfalten skal dokumentere og ta bilde av dette for så å fjerne fremmedlegemet og rapportere det til styret i GMFK.

1/12-2017 – Reglene for modellflyging på Gullknapp er under redigering…..

Modellflyhåndboka finner du her:

 1. Tillatte flytider:
 • Alle ukedager: klokken 15.00 til klokken 22.00.
 • Lørdag: klokken 08.00 til klokken 22.00.
 • Søndager og bevegelige helligdager: klokken 08.00 til klokken 22.00.
 1. Tillatt flyområde:
 • Vanlig flyområde er nord-vest for midtlinja og langsmed stripa.
 • Flyging over depot, parkeringsplass, taksevei, anleggsmaskiner, personer etc. er strengt forbudt.
 1. Start av motor i depot:
 • Modellfly/helikopter/multikopter skal parkeres i depotområde mellom hver flyging.
 • Det er ikke tillatt å parkere/oppbevare modellfly langs flystripe eller taksevei for store fly.
 • Motor skal ikke startes i depot, men i startområdet mellom depot og taksevei.
 • Rusing og justering skal foregå i/utenfor startområdet..
 • Det er ikke tillatt å takse inn i start/depotområdet.
 • Barn, hunder og lek i depot eller startområde er forbudt.
 1. Flyging:
 • Pilot og «spotter» skal alltid stå i pilotområdet ved siden av flystripe/taksevei når man flyr.
 • Ved avgang og landing skal det gis klar melding. (Rope: ”Avgang” eller ”landing”) ž
 • Det skal maksimalt være tre modellfly i luften samtidig.
 • Det er ikke tillatt å ta helikopter/multikopter opp når det fra før er modellfly i luften uten at klar avtale om dette er gjort.
 • Maks flytid er 8 minutter (i luften).
 • Det oppfordres til å vise hensyn!
 • Pilot må alltid påse at det er fritt for turgåere og lignende både på og langsmed stripa før avgang.
 1. Hjelp:
 • Medlemmer plikter å hjelpe hverandre, og spesielt se til at nye/usikre modellflygere får hjelp.
 • Er man usikker på egen ferdighet, skal man tilkalle hjelp av erfaren flyger.
 • Klubben har eget opplæringsprogram, instruktør I1, I1-turbin, I2, samt skolesjef.
 1. Vikeplikt:
 • Bemannede luftfartøy har alltid fortrinnsrett både ved avgang og landing, i luften og på bakken.
 • Når et slikt fartøy viser seg i landings eller startprosedyre, skal modellfly straks landes.
 • Man skal deretter ikke være til hinder langs flystripe og taksevei for store fly.
 1. Generelt hensyn:
 • Alle forbrenningsmotorer skal være effektivt støydempet!
 • Man skal alltid vise hensyn til øvrig ferdsel på flystripe, enten denne er lovlig eller ikke.
 • Det kreves hensynsfull adferd ovenfor naboer, også ved kjøring til/fra plassen.
 • Plassen skal forlates i den stand den var ved ankomst (eller bedre).
 • Ta med egen søppel hjem!
 1. Adkomst til plassen:
 • Parker utenfor gjerdet ved rød hangar.
 • Lufthavnen er innegjerdet og skal være låst til en hver tid.
 • Det er ikke tillatt å slippe inn fremmede eller uvedkommende på lufthavnen.
 • Medlemmer av GMFK har adkomst til lufthavnen ved å låse opp kodelåsen og åpne sikkerhetsgjerdet ved den grå brakkeriggen/ankomsthallen.
 • Kode til låsen på sikkerhetsgjerdet fås ved henvendelse til en i styret..
 • Det er ikke tillatt å kjøre ut på taksevei eller flystripe, og man må bære modell og utstyr inn på asfaltplassen.
 • Det er lytteplikt på VHF-radio på frekvens 129.90 (MERK, ny frekvens fra 24. mai 2017). Radio skal ligge inne i den røde boden under «bord plata»
 • Husk alltid å låse bommen etter bruk!
 • Er du i tvil om du er sistemann som forlater plassen, så skal du låse!
 • Koden til boden får du ved å ta kontakt med en i styret.
 1. Loggføring av bruk:
 • Alle som bruker flyplassen skal føre navn, modell, klokkeslett, og dato i loggboken.
 • Det ligger en loggbok i den røde boden.
 • Før flyging kan starte må det gjøres notat om det i loggboka, og det samme gjøres når flyging avsluttes.
 • Dette for å synliggjøre medlemmenes bruk av flyplassen ovenfor Arendal Lufthavn Gulknapp.

Styret GMFK