Årsmelding Gullknapp Modellflyklubb 2017

Gullknapp modellflyklubb har i 2017 hatt et meget aktivt og godt år.

Vi har møtt på utfordringer i forbindelse med vår nå gamle flyplass på Lindtveit, men dette har vi sammen klart å løse på en veldig god måte.

Nå står klubben foran nye utfordringer med etableringen av ny flyplass på Løddesøl.

Dette er et arbeid som vil kreve litt av alle medlemmer.

 

Aktiviteten i klubben må kunne sies å være god. Tidligere har vi ofte sett at det er de samme som dukker opp hver gang det arrangeres noe, men det er med glede vi ser at det er kommet til nye aktive medlemmer til klubben. I 2017 har vi fått ca. 15 nye medlemmer.

 

Klubben har avholdt Norgescup i F3K på Lindtveit, og landingskonkurranser på Gullknapp, alle med god deltagelse. Klubbens medlemmer har gjort en strålende innsats i F3K-Norgescup 2017 totalt, med å ta alle de tre øverste plassene i klassen. I NM F3K 2017 tok klubbens medlemmer 1.2. og 4. plass!  Tre av klubbens medlemmene deltok som norsk landslag i 2017 i VM i F3K i Ukraina. Deltakerne kom hjem med mange gode erfaringer som etter hvert ble spredt ut til medlemmer i form av flere DLG-klinikker.

 

Våre tradisjonelle vår- og høstturer til Hanstholm i Danmark har blitt gjennomført for 10.året på rad, i år med stor deltagelse på begge turene.

Gullknapp modellflyklubb var aktivt med på å gjøre offisiell åpning av Gullknapp flyplass til en stor suksess.

Vi deltok med stor stand, oppvisning og loddsalg. Mange folk fikk sett hva vi holder på med.

Logging av daglig aktivitet viser at vi i hovedsak har vært aktive på Lindtveit i sesongen som har gått. Samarbeidet med Gullknapp AS har gått veldig greit og en del aktivitet, hovedsakelig med større modeller, har vi også hatt på Gullknapp.

Klubben har i tillegg til konkurranser arrangert Swap-meet, klubbtreff med grilling og indoor «kick-off» med pizza.

 

Deltakelsen på slike arrangement har vært på rundt 20 medlemmer og gjester.

Klubbmøtekvelder med forskjellige tema har samlet 10-15 deltakere hver gang. På disse kveldene har vi alltid hatt loddsalg med flotte premier sponset av Elefun. Dette har virkelig bidratt i klubbkassen, og alle medlemmene kan sende gutta på Elefun en stor takk for de sine bidrag til klubben!

Klubbens økonomi er god, men usikkerhet rundt nødvendige framtidige investeringer på nytt anlegg gjør at vi fortsatt må ha god kontroll på denne.

Utviklingen i klubben er positiv.

 

 

Vår satsning på ny flyplass vil kreve at alle medlemmer bidrar med det de kan på det vi vet blir nødvendige dugnader.

Klarer vi dette, vil vi også i fortsettelsen legge et godt grunnlag for en positiv utvikling i klubben. 

Styret 2017