Flyplassregler – Arendal Lufthavn Gullknapp

,

 Gullknapp Modellflyklubbs regler for bruk av Arendal Lufthavn Gullknapp

 

 

Generell informasjon:

Reglene er utarbeidet i henhold til avtale gjort med Arendal Lufthavn Gullknapp.

Samt på grunnlag av regler og lover utarbeidet av Norges Luftsportsforbund.

Modellflyhåndboka er Gullknapp Modellflyklubb sitt sikkerhetssystem.

Alle som ønsker å benytte seg av klubbens lokasjoner plikter og rette seg etter gjeldende regler.

Modellflyging på Gullknapp er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb.

Medlemskort skal kunne fremvises på forespørsel.

Gjesteflyving er kun tillatt når lufthavnen leies og stenges for annen trafikk.

Gjestepiloten må kunne dokumentere gyldig medlemskap i en NLF tilsluttet Modellflyklubb og være i følge med medlem av Gullknapp Modellflyklubb.

Organisert skoleflyging er kun tillatt i sammen med klubbens instruktører, og iht. klubbens opplæringsprogram.

Alle piloter, medlemmer og deres gjester som befinner seg innenfor sikkerhetsgjerdet skal ha på seg synlighetsklær/refleks-vest.

Det er i åpningstiden ikke tillatt å være utenfor «WigWam-lysene»/sikkerhetslinjen uten tillatelse fra tårnet på lufthavnen.

Alle som finner fremmedlegemer på asfalten skal dokumentere og ta bilde av dette for så å fjerne fremmedlegemet og rapportere det til styret i GMFK.

Modellflyhåndboka finner du her:

 1. Tillatte flytider:
 • I åpningstiden:
 • Arendal lufthavn Gullknapp er åpen og tårnet er betjent mandag til og med fredag fra klokken 0800 til klokken 1500.
 • Når lufthavnen er åpen skal man være minimum 2 personer for å fly modellfly på Gullknapp (pilot + spotter/radiovakt).
 • Spotteren skal ha kontakt med tårnet og tillatelse for å fly skal innhentes fra tårnet for hver tur man tar hvis det blir pause mellom flygingene.
 • Uten for åpningstiden:
 • Alle ukedager: klokken 15.00 til klokken 22.00.
 • Lørdag: klokken 08.00 til klokken 22.00.
 • Søndager og bevegelige helligdager: klokken 08.00 til klokken 22.00.
 1. Tillatt flyområde:
 • Vanlig flyområde er nord-vest for midtlinja og langsmed stripa.
 • Flyging over depot, parkeringsplass, taksevei, anleggsmaskiner, personer etc. er strengt forbudt.
 1. Start av motor i depot:
 • Modellfly/helikopter/multikopter skal parkeres i depotområde mellom hver flyging.
 • Det er ikke tillatt å parkere/oppbevare modellfly langs flystripe eller taksevei for store fly.
 • Motor skal ikke startes i depot, men i startområdet mellom depot og taksevei.
 • Rusing og justering skal foregå i/utenfor startområdet..
 • Det er ikke tillatt å takse inn i start/depotområdet.
 • Barn, hunder og lek i depot eller startområde er forbudt.
 1. Flyging:
 • Pilot og «spotter» skal alltid stå i pilotområdet ved siden av flystripe/taksevei når man flyr.
 • Ved avgang og landing skal det gis klar melding. (Rope: ”Avgang” eller ”landing”) ž
 • Det skal maksimalt være tre modellfly i luften samtidig.
 • Det er ikke tillatt å ta helikopter/multikopter opp når det fra før er modellfly i luften uten at klar avtale om dette er gjort.
 • Maks flytid er 8 minutter (i luften).
 • Det oppfordres til å vise hensyn!
 • Pilot må alltid påse at det er fritt for turgåere og lignende både på og langsmed stripa før avgang.
 1. Hjelp:
 • Medlemmer plikter å hjelpe hverandre, og spesielt se til at nye/usikre modellflygere får hjelp.
 • Er man usikker på egen ferdighet, skal man tilkalle hjelp av erfaren flyger.
 • Klubben har eget opplæringsprogram, instruktør I1, I1-turbin, I2, samt skolesjef.
 1. Vikeplikt:
 • Bemannede luftfartøy har alltid fortrinnsrett både ved avgang og landing, i luften og på bakken.
 • Når et slikt fartøy viser seg i landings eller startprosedyre, skal modellfly straks landes.
 • Man skal deretter ikke være til hinder langs flystripe og taksevei for store fly.
 1. Generelt hensyn:
 • Alle forbrenningsmotorer skal være effektivt støydempet!
 • Man skal alltid vise hensyn til øvrig ferdsel på flystripe, enten denne er lovlig eller ikke.
 • Det kreves hensynsfull adferd ovenfor naboer, også ved kjøring til/fra plassen.
 • Plassen skal forlates i den stand den var ved ankomst (eller bedre).
 • Ta med egen søppel hjem!
 1. Adkomst til plassen:
 • Parker utenfor gjerdet ved rød hangar.
 • Lufthavnen er innegjerdet og skal være låst til en hver tid.
 • Det er ikke tillatt å slippe inn fremmede eller uvedkommende på lufthavnen.
 • Medlemmer av GMFK har adkomst til lufthavnen ved å låse opp kodelåsen og åpne sikkerhetsgjerdet ved den grå brakkeriggen/ankomsthallen.
 • Kode til låsen på sikkerhetsgjerdet fås ved henvendelse til en i styret..
 • Det er ikke tillatt å kjøre ut på taksevei eller flystripe, og man må bære modell og utstyr inn på asfaltplassen.
 • Det er lytteplikt på VHF-radio på frekvens 129.90 (MERK, ny frekvens fra 24. mai 2017). Radio skal ligge inne i den røde boden under «bord plata»
 • Husk alltid å låse bommen etter bruk!
 • Er du i tvil om du er sistemann som forlater plassen, så skal du låse!
 • Koden til boden får du ved å ta kontakt med en i styret.
 1. Loggføring av bruk:
 • Alle som er innenfor sikkerhetsgjerdet, bruker flyplassen, eller er gjest skal føre navn, modell, klokkeslett, og dato i loggboken.
 • Loggboka ligger i plastboksen sammen med lytteradio i røde boden rett innenfor sikkerhetsgjerdet.
 • Før flyging kan starte må det gjøres notat om det i loggboka, og det samme gjøres når flyging avsluttes.
 • Dette for å synliggjøre medlemmenes bruk av flyplassen ovenfor Arendal Lufthavn Gulknapp.

Styret GMFK

 

Flyplassregler – Løddesøl

,

Gullknapp Modellflyklubbs regler for bruk av Løddesøl

 

John og Yngve tok en tur til Løddesøl i dag. Vi tråkket opp stripe for å se hvordan det kan bli.

Publisert av Gullknapp Modellflyklubb 25. februar 2018

Flyplassen er åpen for flyging. Reglene er ikke ferdig utarbeidet. Følg med for mer informasjon.

Generell informasjon:

Reglene er utarbeidet iht. avtale gjort med grunneier, naboer, regler og lover utarbeidet av Norges Luftsportsforbund.

Modellflyhåndboka er Gullknapp Modellflyklubb sitt sikkerhetssystem.

Alle som ønsker å benytte seg av klubbens lokasjoner plikter og rette seg etter gjeldende regler.

Løddesøl modellflyplass er et idrettsanlegg hvor det kun er tillatt å røyke på anvist sted. Bruk av åpen ild er forbudt. Grilling er kun tillatt på klubbens gassgrill på anvist sted. Utelandinger er ikke tillat.

Modellflyging på Løddesøl er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb. Under arrangement gjelder egne regler.

Medlemskort skal kunne fremvises på forespørsel.

Organisert skoleflyging skal kun skje i sammen med klubbens instruktører, og iht. klubbens opplæringsprogram.

Modellflyhåndboka finner du her:

 1. Tillatte flytider:
 • Alle dager fra klokken 09.00 til klokken 21.00.
 • Det er ikke lov å benytte forbrenningsmotorer, eller andre modeller som lager mye støy på Løddesøl.
 • Støygrense vil bli satt etter at uttesting og målinger er utført.
 • Under arrangement gjelder egne åpningstider.
 1. Tillatt flyområde:
 • All flyging skal i hovedsak skje over jordene og skogen.
 • I forbindelse med avgang, landing og flyging over fylkesvei, og husene til naboene må det vises stor aktsomhet og holdes god høyde og avstand.
 • Flyging over depot, parkeringsplass, klubbhuset, og personer er strengt forbudt.
 • Utelandinger er ikke tillatt.
 1. Regler i depot:
 • Modellfly/helikopter/multikopter skal parkeres i depotområde mellom hver flyging.
 • Motor skal ikke startes i depot.
 • Det er ikke tillatt å takse inn i depotområdet.
 • Hunder og lek i depot, startområde, og på flystripa er forbudt.
 1. Flyging:
 • Man skal alltid stå i pilotområde ved siden av flystripa når man flyr.
 • Pilot må alltid påse at det er fritt for personer og lignende både på og langsmed stripa før avgang.
 • Ved avgang og landing skal det gis klar melding. (Rope: ”Avgang” eller ”landing”)
 • Det er ikke tillatt å ta opp ny modell i luften uten at klar avtale om dette er gjort.
 • Under arrangement gjelder egne sikkerhetsregler.
 • Det oppfordres til å vise hensyn!
 1. Hjelp:
 • Medlemmer plikter å hjelpe hverandre, og spesielt se til at nye/usikre modellflygere får hjelp.
 • Er man usikker på egen ferdighet, skal man tilkalle hjelp av erfaren flyger.
 • Klubben har eget opplæringsprogram, instruktør I1, I1-turbin, I2, samt skolesjef.
 1. Generelt hensyn:
 • Alle modeller skal være effektivt støydempet.
 • Det kreves hensynsfull adferd ovenfor naboer, også ved kjøring til/fra plassen.
 • Hvis utelanding/havari/ulykke forekommer skal både leder og sikkerhetssjef alltid varsles.
 • Plassen skal forlates i den stand den var ved ankomst (eller bedre).
 • Ta med egen søppel hjem!
 1. Adkomst til plassen:
 • Parker på anvist plass.
 • Det er ikke tillatt å kjøre ut på flystripe og grøntområde rundt.
 • Husk alltid å låse brakka og containeren etter bruk!
 • Er du i tvil om du er sistemann som forlater plassen, så skal du alltid låse!
 • Koden til brakka og containeren får du ved å ta kontakt med fly plassjefen eller en i styret.
 1. Loggføring av bruk:
 • Alle som kommer på besøk og/eller bruker flyplassen skal føre navn, modell, klokkeslett, og dato i loggboken.
 • Det ligger en loggbok i brakka.
 • Før flyging kan starte må det gjøres notat om det i loggboka, og det samme gjøres når flyging avsluttes.
 • Dette for å synliggjøre medlemmenes bruk av flyplassen.

Styret GMFK

 

Ny informasjon angående SMS-gruppene våre

,

 

God kveld.

I kveld fikk jeg følgende svar fra «Supertext Support»:

«Vi förstår helt och hållet problematiken kring detta.
Övergången till Supertext var ett affärsmässigt och tekniskt beslut och vi hoppas kunna förbättra tjänsten i framtiden men i dagsläget så kan dessvärre inte abonnenter av Ice, Telia eller Onecall i Norge motta eller skicka meddelanden om man inte har appen installerad. »

Med andre ord, har dere IKKE Telenor abonnement, så virker dessverre ikke vår SMS-varsling uten at dere installerer appen

For Android: Supertext Messenger.

For iPhone: Supertext Messenger.

Årsmelding Gullknapp Modellflyklubb 2017

Gullknapp modellflyklubb har i 2017 hatt et meget aktivt og godt år.

Vi har møtt på utfordringer i forbindelse med vår nå gamle flyplass på Lindtveit, men dette har vi sammen klart å løse på en veldig god måte.

Nå står klubben foran nye utfordringer med etableringen av ny flyplass på Løddesøl.

Dette er et arbeid som vil kreve litt av alle medlemmer.

 

Aktiviteten i klubben må kunne sies å være god. Tidligere har vi ofte sett at det er de samme som dukker opp hver gang det arrangeres noe, men det er med glede vi ser at det er kommet til nye aktive medlemmer til klubben. I 2017 har vi fått ca. 15 nye medlemmer.

 

Klubben har avholdt Norgescup i F3K på Lindtveit, og landingskonkurranser på Gullknapp, alle med god deltagelse. Klubbens medlemmer har gjort en strålende innsats i F3K-Norgescup 2017 totalt, med å ta alle de tre øverste plassene i klassen. I NM F3K 2017 tok klubbens medlemmer 1.2. og 4. plass!  Tre av klubbens medlemmene deltok som norsk landslag i 2017 i VM i F3K i Ukraina. Deltakerne kom hjem med mange gode erfaringer som etter hvert ble spredt ut til medlemmer i form av flere DLG-klinikker.

 

Våre tradisjonelle vår- og høstturer til Hanstholm i Danmark har blitt gjennomført for 10.året på rad, i år med stor deltagelse på begge turene.

Gullknapp modellflyklubb var aktivt med på å gjøre offisiell åpning av Gullknapp flyplass til en stor suksess.

Vi deltok med stor stand, oppvisning og loddsalg. Mange folk fikk sett hva vi holder på med.

Logging av daglig aktivitet viser at vi i hovedsak har vært aktive på Lindtveit i sesongen som har gått. Samarbeidet med Gullknapp AS har gått veldig greit og en del aktivitet, hovedsakelig med større modeller, har vi også hatt på Gullknapp.

Klubben har i tillegg til konkurranser arrangert Swap-meet, klubbtreff med grilling og indoor «kick-off» med pizza.

 

Deltakelsen på slike arrangement har vært på rundt 20 medlemmer og gjester.

Klubbmøtekvelder med forskjellige tema har samlet 10-15 deltakere hver gang. På disse kveldene har vi alltid hatt loddsalg med flotte premier sponset av Elefun. Dette har virkelig bidratt i klubbkassen, og alle medlemmene kan sende gutta på Elefun en stor takk for de sine bidrag til klubben!

Klubbens økonomi er god, men usikkerhet rundt nødvendige framtidige investeringer på nytt anlegg gjør at vi fortsatt må ha god kontroll på denne.

Utviklingen i klubben er positiv.

 

 

Vår satsning på ny flyplass vil kreve at alle medlemmer bidrar med det de kan på det vi vet blir nødvendige dugnader.

Klarer vi dette, vil vi også i fortsettelsen legge et godt grunnlag for en positiv utvikling i klubben. 

Styret 2017