Flyplassregler – Lindtveit

Gullknapp Modellflyklubbs regler for bruk av Lindtveit

 

Generell informasjon:

Reglene er utarbeidet iht. avtale gjort med grunneier, naboer, regler og lover utarbeidet av Norges Luftsportsforbund. Modellflyhåndboka er Gullknapp Modellflyklubb sitt sikkerhetssystem. Alle som ønsker å benytte seg av klubbens lokasjoner plikter og rette seg etter disse reglene. Modellflyging på Lindtveit er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb. Medlemskort skal kunne fremvises på forespørsel. For gjesteflyving kreves NLF medlemskap og at man er i følge med medlem av Gullknapp Modellflyklubb. For skoleflyging skal det kun skje i sammen med klubbens instruktører, og iht. klubbens opplæringsprogram.

Modellflyhåndboka finner du her:

 1. Tillatte flytider:
 • Alle dager fra klokken 08.00 til klokken 22.00.
 • Det er ikke lov å benytte glowmotorer, bensinmotorer, eller andre modeller som lager mye støy på Lindtveit.
 1. Tillatt flyområde:
 • Vanlig flyområde er over jordene og Nidelva.
 • Flyging over husene til naboer, depot, parkeringsplass, brakka, og personer etc. er strengt forbudt.
 1. Regler i depot:
 • Modellfly/helikopter/multikopter skal parkeres i depotområde mellom hver flyging.
 • Motor skal ikke startes i depot.
 • Det er ikke tillatt å takse ut av eller inn i depotområdet.
 • Barn, hunder og lek i depot eller startområde er forbudt.
 1. Flyging:
 • Man skal alltid stå ved siden av flystripa når man flyr.
 • Pilot må alltid påse at det er fritt for personer og lignende både på og langsmed stripa før avgang.
 • Ved avgang og landing skal det gis klar melding. (Rope: ”Avgang” eller ”landing”)
 • Det er ikke tillatt å ta helikopter/multikopter opp når det fra før er modellfly i luften uten at klar avtale om dette er gjort.
 • Det oppfordres til å vise hensyn!
 1. Hjelp:
 • Medlemmer plikter å hjelpe hverandre, og spesielt se til at nye/usikre modellflygere får hjelp.
 • Er man usikker på egen ferdighet, skal man tilkalle hjelp av erfaren flyger.
 • Klubben har eget opplæringsprogram, instruktør I1, I1-turbin, I2, samt skolesjef.
 1. Generelt hensyn:
 • Alle modeller skal være effektivt støydempet.
 • Det kreves hensynsfull adferd ovenfor naboer, også ved kjøring til/fra plassen.
 • Veien støver mye så kjør pent.
 • Plassen skal forlates i den stand den var ved ankomst (eller bedre).
 • Ta med egen søppel hjem!
 • «Bruks- og Miljøerklæringen» skal respekteres!
 1. Adkomst til plassen:
 • Parker langs veien, og ved brakka så du ikke er til hinder for naboer.
 • Det er ikke tillatt å kjøre ut på flystripe.
 • Husk alltid å låse brakka etter bruk!
 • Er du i tvil om du er sistemann som forlater plassen, så skal du låse!
 • Koden til brakka får du ved å ta kontakt med en i styret.
 1. Loggføring av bruk:
 • Alle som bruker flyplassen skal føre navn, modell, klokkeslett, og dato i loggboken.
 • Det ligger en loggbok i brakka.
 • Før flyging kan starte må det gjøres notat om det i loggboka, og det samme gjøres når flyging avsluttes.
 • Dette for å synliggjøre medlemmenes bruk av flyplassen.

Styret GMFK