Flyplassregler – Lindtveit

Gullknapp Modellflyklubbs regler for bruk av Lindtveit

 

Generell informasjon:

Reglene er utarbeidet iht. avtale gjort med grunneier, naboer, regler og lover utarbeidet av Norges Luftsportsforbund. Modellflyhåndboka er Gullknapp Modellflyklubb sitt sikkerhetssystem. Alle som ønsker å benytte seg av klubbens lokasjoner plikter og rette seg etter disse reglene. Modellflyging på Lindtveit er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb. Medlemskort skal kunne fremvises på forespørsel. For gjesteflyving kreves NLF medlemskap og at man er i følge med medlem av Gullknapp Modellflyklubb. For skoleflyging skal det kun skje i sammen med klubbens instruktører, og iht. klubbens opplæringsprogram.

Modellflyhåndboka finner du her:

 1. Tillatte flytider:
 • Alle dager fra klokken 08.00 til klokken 22.00.
 • Det er ikke lov å benytte glowmotorer, bensinmotorer, eller andre modeller som lager mye støy på Lindtveit.
 1. Tillatt flyområde:
 • Vanlig flyområde er over jordene og Nidelva.
 • Flyging over husene til naboer, depot, parkeringsplass, brakka, og personer etc. er strengt forbudt.
 1. Regler i depot:
 • Modellfly/helikopter/multikopter skal parkeres i depotområde mellom hver flyging.
 • Motor skal ikke startes i depot.
 • Det er ikke tillatt å takse ut av eller inn i depotområdet.
 • Barn, hunder og lek i depot eller startområde er forbudt.
 1. Flyging:
 • Man skal alltid stå ved siden av flystripa når man flyr.
 • Pilot må alltid påse at det er fritt for personer og lignende både på og langsmed stripa før avgang.
 • Ved avgang og landing skal det gis klar melding. (Rope: ”Avgang” eller ”landing”)
 • Det er ikke tillatt å ta helikopter/multikopter opp når det fra før er modellfly i luften uten at klar avtale om dette er gjort.
 • Det oppfordres til å vise hensyn!
 1. Hjelp:
 • Medlemmer plikter å hjelpe hverandre, og spesielt se til at nye/usikre modellflygere får hjelp.
 • Er man usikker på egen ferdighet, skal man tilkalle hjelp av erfaren flyger.
 • Klubben har eget opplæringsprogram, instruktør I1, I1-turbin, I2, samt skolesjef.
 1. Generelt hensyn:
 • Alle modeller skal være effektivt støydempet.
 • Det kreves hensynsfull adferd ovenfor naboer, også ved kjøring til/fra plassen.
 • Veien støver mye så kjør pent.
 • Plassen skal forlates i den stand den var ved ankomst (eller bedre).
 • Ta med egen søppel hjem!
 • «Bruks- og Miljøerklæringen» skal respekteres!
 1. Adkomst til plassen:
 • Parker langs veien, og ved brakka så du ikke er til hinder for naboer.
 • Det er ikke tillatt å kjøre ut på flystripe.
 • Husk alltid å låse brakka etter bruk!
 • Er du i tvil om du er sistemann som forlater plassen, så skal du låse!
 • Koden til brakka får du ved å ta kontakt med en i styret.
 1. Loggføring av bruk:
 • Alle som bruker flyplassen skal føre navn, modell, klokkeslett, og dato i loggboken.
 • Det ligger en loggbok i brakka.
 • Før flyging kan starte må det gjøres notat om det i loggboka, og det samme gjøres når flyging avsluttes.
 • Dette for å synliggjøre medlemmenes bruk av flyplassen.

Styret GMFK

 

 

 

 

Gode forhold i Birkenlundhallen

Medlemsmøte 2. mars 2017

,

9 fremmøtte. 

Vi fikk presentert klubbens foreløpige terminliste, klippeliste ble lagt fram og de fremmøtte fikk velge sine klippeuker. 

Yngve presenterte Hanstholmturen. Påmeldingsfrist 19. mars.  Mer info på forumet. Yngve presenterte også liste over dugnadsjobber som vi kunne sette oss opp på. Om alle hjelper til med det vi kan, blir det lettere å få ting til i klubbens regi. 

Lars Petter presenterte sine erfaringer fra F3K. 

LP presenterer F3K

Dagfinn og Raymond hadde med seg og presenterte sine nyeste bygg, Inside F5J.

Dagfinn sin Inside

Raymonds Inside 

Gunder hadde med sin 9cm børsteløse drone for FPV

Som vanlig stilte opp med premier til lotteriet, 2 indoor RC Factory MXS-C mini fly (vinnere Dagfinn og Jann) og et FliteTest FT Mini SE5 fly (vinner Gunder).