Info fra styret / Klippeliste

Her følger infoskriv fra styret om Gullknapp og Lindveit

Brukermøtet Gullknapp:

Her var motorflyklubb, Gullknapp/Fossekompani, fallskjermklubben, og flyselskaper representert. Gullknapp har fått tildelt konsesjon og akter å starte med rutetrafikk med 9 seters fly fra høsten 2016. På møtet var det noen momenter fra de andre brukerne på Gullknapp som angikk oss:

          Mange er misfornøyde med måten vi parkerer på. Fallskjermklubben mener vi står for nærme gresset deres, og motorflyklubben mener vi opptar for mye av taxebanen.

          Det er innrapportert for dårlig bruk av lytteradioen. Mange har visst fløyet modellfly uten å låse ut radioen, og dette merkes. Lytteradio er et viktig redskap også for oss, da mange motorflyvere (lokale og fremmede) ikke bryr seg om å holde seg til avtalen om å fly crossvind for å markere landing. Det er fra vår side meldt at flere motorfly ikke melder fra over radio at de går inn for landing. Dette får vi ikke gjort så mye med, annet enn å si ifra. Både modell- og motorfly har forbedringspotensiale på dette området, men det er et ABSOLUTT KRAV til oss modellflyvere at vi har radioen påslått og lytter på denne når vi er på Gullknapp.

          Fra 2016 har vi i praksis ingen mulighet til å bruke Gullknapp overhodet. Allerede innen kort tid (over sommeren) vil vi måtte søke/innrapportere at vi som gruppe ønsker å fly modellfly på angitt dato og tidspunkt. Dette vil da bli behandlet av flyplassjefen, og NOTAM (Notice for Airmen) må utstedes. Med andre ord er det en omstendelig prosess for hver gang det skal flys,  og spontan flyving på Gullknapp slik vi kjenner det, vil opphøre. Dette gjelder også flyving på dagtid utenom vanlig fullsize flytrafikk. Inntil videre beskjed kommer fra styret, kan man imidlertid bruke plassen som før, men være obs på punktene over ang. parkering og radiobruk.

Gullknapp:

          I lys av en betydelig innskrekning/regulering av vår mulighet for tilstedeværelse på Gullknapp har styret besluttet å flytte brakka fra Gullknapp til Lindtveit.

          Det vil i løpet av ikke altfor lang tid komme en ny bom nærmere hangarene enn dagens bom. Denne vil enten ha nøkkelkort, eller SMS-aktivert adgangskontroll. Om vi får lagt inn alle medlemmenes mobilnumre på denne bommen, vet vi enda ikke. Det er mulig at vi da må parkere utenfor bommen, og bære fly og utstyr inn den siste distansen til ”depoet” vårt.

          Det er ingen nye opplysninger om ryktet som verserte om muligheten for eget område/stripe innenfor Gullknapps støysone.

          Målet fra høsten vil være å kunne tilby modellflyverne en ”slot” for flyving fram til 2016, uten at man må søke hver gang man skal fly. Vi vil i dialog med flyplassjefen forsøke å få en fast dag i uken, med fast tidspunkt for modellflyaktivitet. Men som nevnt kan vi fortsette som tidligere inntil videre beskjed kommer.

 

Lindtveit:

          Mange medlemmer har tatt i bruk den nye plassen, og inntrykket at flymulighetene her er gode. Det er en fin plass med gode termiske forhold, og sola i ryggen i store deler av dagen. Når brakka kommer hit, ordner vi med litt stoler og bord, og skaper en fin plass for seillfly med og uten elektromotor, og STILLEGÅENDE elektromotorfly. Med dette utelukkes modeller med all form for forbrenningsmotor, samt EDF-jet, og elektromodeller med små propeller (pusher og vanlig) med høyt turtall. Typiske modeller som ikke får fly er f.eks vinger med pushermotor og lignende. Elektromotormodellene skal ha lavt motor turtall, og propellene må ikke rippe. For å håndheve dette, må medlemmene selv vurdere sin egen og andres modeller med tanke på støy. Skulle vi få klager fra naboer på støynivå, risikerer vi raskt å bli helt flyplassløse. Vi skal huske på at i en tid der mange modellflyklubber mister sine flysteder, har vi faktisk fått leid Lindtveit som er en grønn og flott plass, og som kan gi oss masse flyglede.

          Det blir heldags dugnad og flyving lørdag 23. aug på Lindtveit. Her oppfordres alle til å møte opp så vi får forbedret plassen i retning av våre ønsker. Mer info om denne dagen i løpet av sommeren. Vi tar gjerne imot innspill på forumet på hva som er ønskelig. Sålangt tenker vi brakke, planering av plassen rundt brakka med såing av gress, vindpølse, og bord/stoler. Vi vil trenge en plenklipper der oppe, men enn så lenge avventer vi til brakka er på plass.

          Gressklipping vil måtte gå på rundgang blant medlemmene. Til nå har Raymond klippet på eget initiativ, noe vi skylder ham en stor takk for. Dagfinn Bakke har også klippet gress på egenhånd! Takk! Innsatsen til disse to har alle andre nytt godt av til nå, og tiden er inne for at andre også bidrar. Det følger en liste over ”klippere” nederst. Den er dekket av styret frem til dugnaden, og derfra blir det pliktig gressklipping for alle. Vi kommer unna med 1/ sesong pr. medlem, noe som skulle være overkommelig for de fleste. Har man ikke mulighet for å stille, må man selv sørge for å bytte med andre.

          Tillatte flytider:
žMandag – lørdag:kl 09.00 til kl 21.00
žSøndager og andre helligdager: kl 11.00 til kl 21.00
žDet er ikke tillat å fly disse helligdagene: Julaften, 1.juledag, 2.juledag, 

          1. Nyttårsdag, Langfredag, 17. mai

          Ferdsel på vei inn til stripa skal skje i sakte tempo. Vi kjører forbi en nabo når vi skal til depotet, og skulle han fremme klage om vår bilkjøring eller støy for øvrig, har vi et stort problem. Veien støver mye, så kjør pent.

Øvrig:

          Fra 2016 har vi ikke noe sted å fly modeller med forbrenningsmotor. Dette er selvsagt et stort tap sammenlignet med den friheten vi har hatt på Gullknapp. Gullknapp AS ønsker å drive kommersiell flyplass, og en samlet vurdering av dem tilsier at det ikke er plass til vår hobby. For å få flydd større motormodeller og helikopter, må man belage seg på andre klubber på sørlandet som Agder Modellflyklubb, og Sørlandet RC. Det er i hele styrets hensikt å finne en plass som dekker muligheten for å fly støyende modeller.  Ser man på andre klubber sør for trøndelag, blir det fort åpenbart det blir færre og færre flysteder regulert som støysone. At hobbyen for mange modellflyvere i Norge går  mot flyving med støysvake modeller, kommer vi ikke utenom.

 

 Klippeliste:

 Uke 21 Svenn

 Uke 22 LP

 Uke 23 Christian Austenå

 Uke 24 Johannes

 Uke 25 John

 Uke 26 Raymond

 Uke 27 Yngve

 Uke 28 Øystein

 Uke 29 Knut

 Uke 30 Johannes

 Uke 31 Jan

33 Dagfinn

34 Svenn

35 LP
36 Helge

 Uke  37 LP 

 Uke  38 Christian Austenå

 Uke  39 Terje Post

 Uke  40 Johannes

 Uke  41 Jon J

 Uke  42 Yngve

 Uke  43 Stin

 Uke  44 Dagfinn

 Uke  45 Svenn

 Uke  46 Helge W