Innkalling til årsmøte

Det blir ÅRSMØTE torsdag 2. februar, kl 1900 på Blakstadheia Grendehus!

Saksliste:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 3. Konstituering
 4. Behandle årsmeldingen for 2011
 5. Behandle revidert regnskap for 2011
 6. Innkomne saker (klikk her for å se inkomne saker i forumet etter fristens utløp 18/2)
 7. Bestemme klubbens organisasjon
 8. Vedta medlemskontingenten for 2013
 9. Vedta budsjett for 2012
 10. Sikkerhetsbestemmelser
 11. Valg av nytt styre, samt ny valgkomité

Materiell som vedrører årsmøte vil være å finne på www.gmfk.net! Innkomne saker må være styre i hende senest 18. januar 2012.

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, så alle oppfordres til å møte opp!
Det serveres gratis pizza, brus og kaffe.

 

KLUBBMØTE

Etter årsmøtet fortsetter vi med vanlig klubbmøte. Siden vi har begrenset tid på dette møtet, blir tema å vise sine pågående prosjekt. Alle oppfordres derfor til lå ta med seg fly!

Alle er velkommen!

Hilsen Styret
V/Svenn Østrem