Ferdighets/instruktørbevis

Det er på tide og fornye Ferdighets/instruktørbevis for dem som har det.
Send inger.aslaksen@nlf.no en mail med info om hvilke rettigheter du ønsker fornyelse av.
Bevisene er gyldige for 3 år.