Gjør dere klare til en ny flysesong!

Vi håper alle gleder seg til å ta fatt på modellflyvingen igjen etter høytid, og mindre bra flyvær. Fremover satser vi på hele dager i helgene på Knappen med sol og vindstille. Som tidligere vil stripa bli brøytet for oss. Det skal derfor ikke være noen grunn til å fly andre steder (islagte vann etc) enn på Gullknapp. Det er uheldig å fly der andre mennesker ferdes, og på Knappen har vi all den plassen vi kan ønske oss.

Mange har sikkert fått nye prosjekter på byggebordene, eller i posten, og vi ser frem til å se mangfoldet av flykreasjoner som er under konstruksjon på hobbybordene. Her er ingen ting for «vanlig», eller for «smått». Flere har også fått med seg at to av klubbens medlemmer har kjøpt 50cc Mustanger! Ta med på klubbmøtet så vi andre kan misunne dere! Kanskje skala/wardbirdgjengen kan demonstrere litt formasjonsflyving når flyene er klare?

Vi møtes i førsteomgang på årsmøte torsdag 2 feb.

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte

Det blir ÅRSMØTE torsdag 2. februar, kl 1900 på Blakstadheia Grendehus!

Saksliste:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 3. Konstituering
 4. Behandle årsmeldingen for 2011
 5. Behandle revidert regnskap for 2011
 6. Innkomne saker (klikk her for å se inkomne saker i forumet etter fristens utløp 18/2)
 7. Bestemme klubbens organisasjon
 8. Vedta medlemskontingenten for 2013
 9. Vedta budsjett for 2012
 10. Sikkerhetsbestemmelser
 11. Valg av nytt styre, samt ny valgkomité

Materiell som vedrører årsmøte vil være å finne på www.gmfk.net! Innkomne saker må være styre i hende senest 18. januar 2012.

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, så alle oppfordres til å møte opp!
Det serveres gratis pizza, brus og kaffe.

 

KLUBBMØTE

Etter årsmøtet fortsetter vi med vanlig klubbmøte. Siden vi har begrenset tid på dette møtet, blir tema å vise sine pågående prosjekt. Alle oppfordres derfor til lå ta med seg fly!

Alle er velkommen!

Hilsen Styret
V/Svenn Østrem

 

Ferdighets/instruktørbevis

Det er på tide og fornye Ferdighets/instruktørbevis for dem som har det.
Send inger.aslaksen@nlf.no en mail med info om hvilke rettigheter du ønsker fornyelse av.
Bevisene er gyldige for 3 år.