Årsmøte 2012

Da er dato for årsmøtet satt, og det blir på torsdag 2. februar 2012 på Blakstad Grendehus.

Foreløpig saksliste pluss div info kommer her på forsiden etterhvert, samt i forumet.
Hvis det er noen som har saker de ønsker og ta opp kan dere sende de til meg på; svennoe@gmail.com

Det blir ikke sendt innkalling i brev, men sakslisten blir lagt ut på www.gmfk.net samt at det sendes ut SMS en stund før møte.

Dette blir et kombimøte, med årsmøte først, servering av pizza, og klubbmøte etterpå.

Vil presisere at ingen blir «tvangsvalgt» inn i styret på årsmåte, alle har blitt kontaktet på forhånd.

Vel møtt!

Hilsen Svenn Østrem, formann