Velkommen til GMFK!

      Velkommen til GMFK Trykk her for å laste ned dokumentet som Adobe Pdf! Vedlagt følger generell informasjon om hva som skjer inneværende år. Vi har også lagt ved reviderte sikkerhetsregler som vi ber alle lese og respektere. Nytt av året er en egenerklæring som vi ber deg lese og følge slik at formålet ivaretas! …
Fortsett å lese Velkommen til GMFK!

Klubbens organisasjon 2012

Gullknapp Modellflyklubbs styre for 2012 består av: Styreleder: Svenn ØstremSekretær: Johannes Gjessing Kasserer: Jan Aarrestad Styremedlem: Knit Jørgen Myre Styremedlem: Yngve Sekkenes Varamedlem: Øystein TangåsVaramedlem: Tom Erik Smedal Valgkomite for neste periode: Fredrik Wessel og Stin Kjærsmeier   Klubbens undergrupper ledes av følgende: Motorfly: Johannes GjessingSeilfly: Yngve SekkenesHelikopter: Øystein TangåsIndoor:Karl Erling Lundstrøm Sikkerhets-sjef: Stin Kjersmeier og Fredrik …
Fortsett å lese Klubbens organisasjon 2012

FLYPLASSREGLER

Regler for bruk av flyplassen – revidert oktober 2015 Trykk her for å laste ned reglementet som Adobe Pdf! Generell informasjon: Modellflyging på Gullknapp er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb. Medlemskort skal kunne fremvises. Gjesteflyving krever at man er i følge med medlem av GMFK. 1. Tillatte flytider: žTorsdag fra15.00 …
Fortsett å lese FLYPLASSREGLER

Egenerklæring for GMFK’s medlemmer

  Egenerklæring for GMFK’s medlemmer Formålet med erklæringen er å sikre klubbens medlemmer og andre som berøres av klubbens aktivitet at sikkerhet og miljø ivaretas. Det er viktig at du som nytt eller gammelt medlem av Gullknapp Modellflyklubb er med på å bevare det gode miljøet, både som klubbmedlem og som ambassadør for den sporten …
Fortsett å lese Egenerklæring for GMFK’s medlemmer

Hanstholm – Våren 2010

19-22 mars arrangerte GMFK sin årlige vår-tur til Hanstholm, Danmark. Dette er 5. gangen klubben arrangerer denne turen. Seilflyving viser seg fortsatt å være populært, denne gangen var vi 15 17 piloter som koste seg stort på hangene i Hanstholm!