Velkommen til GMFK!


 

 

 

Velkommen til GMFK

Trykk her for å laste ned dokumentet som Adobe Pdf!


Vedlagt følger generell informasjon om hva som skjer inneværende år. Vi har også lagt ved reviderte sikkerhetsregler som vi ber alle lese og respektere. Nytt av året er en egenerklæring som vi ber deg lese og følge slik at formålet ivaretas! Dette er viktig for å sikre fortsatt godt forhold mellom klubb, naboer og grunneier.

Klubbmøter:
Vi oppfordrer alle til å møte på våre klubbmøter! Våre klubbmøter holdes i Grendehuset på Blakstadheia. Møtene holdes den første torsdagen i måneden og starter kl. 18.00. Det serveres gratis kaffe og kaker. På disse møtene tar vi opp saker og avgjørelser som gjelder alle medlemmene. Det gis info fra styret og det er satt av god tid for spennende tema og diskusjoner. Vedlagt ligger terminlista og vi ber dere allerede nå å plotte disse inn i kalenderen!

 

Hjemmesiden:
Våre internettsider www.gmfk.net blir relansert forrige vinter! All nødvendig informasjon om klubben, våre aktiviteter og terminliste vil være lett tilgjengelig her. Det er også opprettet et diskusjonsforum for klubbens medlemmer som man enkelt kan komme til fra den samme hjemmesiden.

 

SMS-varsling:
Forrige år tok klubben i bruk SMS-varsling i forkant av møter, arrangement eller ved annen viktig klubbinformasjon. Mobilnummeret henter vi fra medlemsregistret så vi oppfordrer at alle sjekker sine registrerte opplysninger her: www.nlf.no/MeLWin

Det er kun styret og SMS-ansvarlig som har tilgang til denne informasjonen. Du kan reservere deg mot SMS ved å kontakte styremedlem Jan Aarrestad (jan@aarrestad.no)

 

Sosialt samvær:
Vi satser på flere kombinerte fly- og grillkvelder på flyplassen. Disse blir annonsert på våre web-sider og pr. SMS-melding!

 

Innendørs-flyving:
Det flys innendørs i Birkenlundhallen hver søndag fra kl. 18.00 til 21.30!