FLYPLASSREGLER

Regler for bruk av flyplassen – revidert oktober 2015

Trykk her for å laste ned reglementet som Adobe Pdf!

Generell informasjon: Modellflyging på Gullknapp er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb. Medlemskort skal kunne fremvises. Gjesteflyving krever at man er i følge med medlem av GMFK.

1. Tillatte flytider:


žTorsdag fra15.00 til kl 21.00

Lørdag:0900 til 2100

žSøndager og andre helligdager: kl 11.00 til kl 21.00
žDet er ikke tillat å fly disse helligdagene: Julaften, 1.juledag, 2.juledag, 1. Nyttårsdag, Langfredag, 17. mai

2. Tillatt flyområde:
žVanlig flyområde er vest for – og langsmed stripa.
žFlyging over depot, parkeringsplass, taxestripe, og anleggsområde er forbudt. Det betyr at det ikke lengre er lov å fly nord for hangarer og områder som nå planeres ut.
ž

3. Frekvensklyper:
žDe som fortsatt benytter 35mHz-båndet må selv kontrollere om andre piloter også flyr på samme kanal. Tavlen for frekvensklyper er nå ikke lengre i bruk.

 

4. Start av motor og depot:

žModellfly/helikopter skal parkeres i depotområde mellom hver flyging. Det er ikke tillatt å parkere/oppbevare modellfly langs flystripe eller taxestripe for store fly.
žMotor kan startes i depot dersom stor aktsomhet utvises, og dersom det er lite folktilstede. Rusing og justering skal ikke foregå her, men i eget avsatt område utenfor
depot. Hvis det er mange tilstede skal også oppstart foregå utenfor depot.
žDet er ikke tillatt å taxe mot biler, bygg eller mennesker.žBarn, hunder og lek i depot eller startområde er forbudt.

5. Flyging:
žMan skal alltid stå på plass avsatt til dette, og alle piloter står samlet. 
žVed avgang og landing skal det gis klar melding. (Rope: ”Avgang” eller ”landing”)žDet skal maksimalt være tre modellfly i luften samtidig. Det er ikke tillatt å ta
helikopter opp når det fra før er modellfly i luften uten at klar avtale om dette er gjort.
žMaks flytid er 8 minutter (i luften). Det oppfordres til å vise hensyn!
žPilot må alltid påse at det er fritt for turgåere og lignende både på og langsmed stripa
før avgang.

6. Hjelp:
žMedlemmer plikter å hjelpe hverandre, og spesielt se til at nye / usikre modellflygere får hjelp. Er man usikker på egen ferdighet, skal man tilkalle hjelp av erfaren flyger.

7. Vikeplikt:
žBemannede luftfartøy har alltid fortrinnsrett både ved avgang og landing, i luften og på bakken. Når et slikt fartøy viser seg i landings eller startprosedyre, eller via radiokommunikasjon, skal modellfly straks landes.

8. Generelt hensyn:
žAlle forbrenningsmotorer skal være effektivt støydempet!žMan skal alltid vise hensyn til øvrig ferdsel på flystripa, enten denne er lovlig eller ikke.
žDet kreves hensynsfull adferd ovenfor naboer, også ved kjøring til/fra plassen.
žPlassen skal forlates i den stand den var ved ankomst (eller bedre).
ž
Ta med egen søppel hjem!
ž
«Bruks- og Miljøerklæringen” skal respekteres!

9. Radiokommunikasjon:

Enveis-radio vil befinne seg i brakka, og SKAL brukes av alle som flyr modellfly. Den er ferdig innstilt på Gullknapp Traffic 123.5. Fullsize fly og helikopter skal varsle inn og utflyvning på denne frekvensen, og skal tjene som et supplement for gjeldene regler for overflyvning på tvers av stipa før landing. Som før skal alle modeller landes ved overflyving av fullsize, og ved melding om landing via radio.

 

Styret GMFK