Klubbens organisasjon 2012

Gullknapp Modellflyklubbs styre for 2012 består av:

Styreleder: Svenn Østrem
Sekretær: Johannes Gjessing

Kasserer: Jan Aarrestad
Styremedlem: Knit Jørgen Myre 
Styremedlem: Yngve Sekkenes
Varamedlem: Øystein Tangås
Varamedlem: Tom Erik Smedal

Valgkomite for neste periode: Fredrik Wessel og Stin Kjærsmeier

 

Klubbens undergrupper ledes av følgende:

Motorfly: Johannes Gjessing
Seilfly: Yngve Sekkenes
Helikopter: Øystein Tangås
Indoor:Karl Erling Lundstrøm

Sikkerhets-sjef: Stin Kjersmeier og Fredrik Wessel
Politiattester: Terje Post