Egenerklæring for GMFK’s medlemmer

 

Egenerklæring for GMFK’s medlemmer

Formålet med erklæringen er å sikre klubbens medlemmer og andre som berøres av klubbens aktivitet at sikkerhet og miljø ivaretas.

Det er viktig at du som nytt eller gammelt medlem av Gullknapp Modellflyklubb er med på å bevare det gode miljøet, både som klubbmedlem og som ambassadør for den sporten vi driver! Derfor ber vi deg om lese og følge denne erklæringen slik at formålet ivaretas!

Gullknapp Modellflyklubb har gjennom mange år opparbeidet et godt miljø i og omkring klubben. Dette miljøarbeidet retter seg like mye mot klubbens medlemmer som mot våre omgivelser. Det ene er avhengig av det andre. Mister vi den tilliten vi har i vårt nærmiljø omkring flyplassen kan vi miste retten til å drive aktivitet der, og dermed blir hele vår eksistens i faresonen.

De enkle kravene vi stiller gjelder oss selv og vår egen oppførsel i forbindelse med kjøring til/fra flyplassen og bruken av den. Det handler i all enkelhet om bevaringen av vårt miljø og ikke minst noe så selvfølgelig som normal folkeskikk!

Ved å undertegne dette dokumentet bekrefter du at du har lest og forstått det til enhver tids gjeldene Flyplassregler (finnes på www.gmfk.net) samt at du tar følgende hensyn:

1) Vi kjører til og fra Gullknapp flyplass som det er vårt eget bomiljø.

2) Vi kjører i gangfart gjennom snuplassen, maks. 20km/t.

3) Vi rydder alltid opp etter oss, og tar med søppel hjem!

Bruks og miljøerklæringa skal revideres minimum hvert 3. år, eller ved eget vedtak i klubbens årsmøte.

Dette er et dokument for å sikre et gjensidig tillitsforhold mellom klubben, deg som medlem, grunneier og våre naboer. Avtalen er først og fremt rettet mot bruk av Gullknapp flyplass, men gjelder også alle andre steder der det drives aktivitet av klubben så langt reglene kan passe.

Denne avtalen finnes i to 2 originaler, signert av begge parter. 1 part oppbevares av GMFK styreleder.

Sted/dato …………….. ……………./……………../20……..

Medlem: ……………………………………. GMFK styreleder: …………………………