Flyplassregler

Flyplassreglene skal følges av alle!  Du finner de her!

Lytteradio ligger i den lille brakka vår ved rød hangar. Det er plikt for alle som flyr å ha den påslått, og at den bæres slik at man hører meldinger som sendes. Bommen trenger ikke lengre låses etter hver passering, men sistemann på plassen låser når han går.